TOPKSERO
Ksero, Druk, Oprawa

DRUK I OPRAWA PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH, INŻYNIERSKICH, DYPLOMOWYCH

1. Wydruk stron kolorowych w pracy.
   Jeśli w państwa pracy magisterskiej, licencjackiej znajdują się strony, które mają być wydrukowane w kolorze, w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze spisanie numerów ich stron i podanie nam ich przed rozpoczęciem drukowania. Bardzo to przyspieszy pracę i oszczędzi państwa i nasz czas.
 
2. Prace magisterski itp. wysyłane do nas pocztą e-mailową na adres: topksero@gmail.com
    Istnieje możliwość wysłania pracy pocztą e-mailową. 
- Format wysyłanych plików to PDF. 
- Należy też dokładnie opisać co i jak ma być wydrukowane (jedno- czy dwustronnie, w kolorze czy czarno-białe) i jak oprawione.
- W przypadku wydruku dwustronnego pracy, proszę podać, czy od początku ma być dwustronnie drukowana, czy jedna lub kilka pierwszych stron ma być jednostronnie (np: strona tytułowa, spis treści).
- Prosimy też podać termin preferowanego odbioru, a następnie oczekiwać na odpowiedz e-mailową (zazwyczaj do 30 minut). 
- Wydruk stron kolorowych - patrz pkt 1.  
Wysyłana PRACA MGR, LIC. musi być zapisana w formacie PDF. W przeciwnym razie nie będzie drukowana. Klient zlecając materiały do druku jest zobowiązany do zapłacenia za wykonaną usługę.
e-mail: topksero@gmail.com
 
3. Plik zapisany w Wordzie, Open Office
    Jeśli przyniesiecie Państwo pracę w wyżej wymienionych formatach, to będziecie mieli możliwość wglądu w Waszą pracę na naszym komputerze, w celu stwierdzenia czy wszystko jest na swoim miejscu i że można rozpocząć proces drukowania. Po zaakceptowaniu pracy do druku, Klient jest zobowiązany do zapłacenia za wydrukowane strony.
 
4. Ile czeka się na oprawę?
    Wszelkie oprawy wykonujemy na miejscu.
 
5. Istnieje możliwość rozmontowania oprawy na życzenie Klienta.
    Koszt usługi - 5 zł. Czynność ta łączy się z pewnym ryzykiem zniszczenia okładki, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
 
6. Nagranie pracy na płytę CD-R.
    Koszt usługi - 3 zł. Nagrywamy prace na płyty CD-R. Płyty CD-R razem z kopertkami posiadamy w sprzedaży po 2,90 zł. Oczywiście przed nagraniem pracy możemy też zapisać ją jako zwykły tekst w pliku kodowanym UTF-8.

7. Tasiemka + dziurkowanie egzemplarza pracy - 1,50 zł